Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
evropskadiplomaposter

Европската диплома гостуваше во Македонија!

 

 

Петнаесет менаџери во културата од цела Европа ( плус Мароко и Ерменија) престојуваа на десетдневен курс на т.н. резиденцијална фаза во Македонија. Друштво им правеа десетина локални менаџери од најуспешните македонски организации и манифестации од Битола, Охрид и Скопје. Освен што ги слушаа предавањата на врвните експерти од областа како Рејмон Вебер, Франко Бјанкини, Милена Драгиќевиќ Шешиќ и Жан Пјер Деру тие ги посетија и македонските знаменитости, културни институции, археолошки локалитети. Ги фалеа македонските кулинарски специјалитети, врвните вина, се воодушевуваа од природните и културните добра. Разменуваа искуства со македонските менаџери, воспоставуваа мостови за соработка, но и останаа со очите ширум отворени пред некои од последните архитектонски чуда.

 

Име на проект:

Европска диплома по културен проектен менаџмент,

Резиденцијална сесија во Македонија, 18-27 Мај

 

Локација:

Скопје, Охрид, Битола,

 

Име на партнери:

Фондација Марсел Хиктер – Брисел, Белгија

Здружение на граѓани Есперанца - Светски културен центар Скопје

 

Локален партнер: НУ Центар за култура - Битола

 

Подржано од: Фондација отворено општество, Европска Унија, Министерство за култура, Град Скопје,

 

Кратко резиме:

Европската диплома по културен проектен менаџмент е паневропски, номадски, напреден курс по културен менаџмент. Трае две години, во три резиденцијални фази, при што секоја од резиденциите е во различни земји.

На Дипломата се стекнуваат вештини и познавања од најновите текови во европската културна политика и идеи. На курсот предаваат врвните европски експерти, Рејмон Вебер, Франко Бјанкини, Род Фишер, Кристофер Гордон, Луис Бонет и др.

На курсот учествуваат меѓу 20 менаџери во културата од цела Европа, а на делот отворен за јавноста, предавања, тркалезни маси, дебати, посети на локални културни организации, уште 10-15 културни менаџери од земјата домаќин. Тоа е ексклузивна можност за контакти, воспоставување на пријателства и идни културни соработки.

Преку резиденцијалните фази во пооделни земји, локалните културни сцени на земјите-домаќин се претставуваат пред учесниците на школата и добиваат шанса за меѓусебно запознавање и идна соработка.

Во своето дваесетгодишно постоење школата била во разни земји и региони низ Европа. По престојот бројот на мултилатерални, европски проекти и соработки на локално ниво се зголемил.

 

Цели на проектот:

-да ја доближи европската културна сцена поблиску до Македонија,

-да им овозможи на локалните културни оператори да се вклучат во европските проекти и трендови,

-да се овозможи создавање на отворени, креативни, динамични и подготвени за соработка културни менаџери.

 

Методологија на работа:

Европската диплома по културен проектен менаџмент е пан-Европска едукациска програма со цел да се зајакне културната различност и трансрегионалните и транснационалните културни соработки и размени.

 

Постојат три главни цели:

-да се подобри знаењето на културните менаџери за европските, националните, регионалните и локалните културни политики,

-да се подобрат вештините и компетенциите на културните менаџери да водат проекти на интеркултурна соработка,

-да се развие мрежа на соработка на културните менаџери на европско ниво.

Едукацијата опфаќа три елементи: теорија, практика и евалуација.

Резиденцијалнта фаза има 4 цели:

1.Да им обезбеди теориски референци и анализи на најдобри практики како и информации за европските културни политики, практики, и модели на соработка како и  можности за финансирање,

2.Да им овозможи на учесниците од различните земји и региони низ Европа шанса да се сретнат и да договараат проекти со другите учесници како и со експерти од различни културни области,

3.Да создаде услови во кои учесниците ќе можат надвор од своите средини и искуства критички да ги ревидираатсвоите проекти, знаења и позиции,

4.Да ја подобри размената на информации на различни нивоа и вештините за соработка и вмрежување меѓу културните оператори.

 

Теми кои се покренуваат во рамките на резиденцијалните фази се:

-Европа и културата (клучни концепти во однос на културата и трендовите во културата, културните институции низ Европа и нивните политики

-Територијален развој (регионални/локални/урбани стратегии),

-Стратешко планирање и оперативен менаџмент на културни проекти (културна соработка и културно вмрежување).

 

Методологијата на овие резиденцијални фази вклучува теориски експертизи и анализи на случаи од врвни експерти, тркалезни маси, дебати, работа во групи, посета на локални културни организации, увид во нивната работа и остварување контакти.

Преку посебен педагошки тим се следи и се анимира работата врз проектите на учесниците и нивниот развој.

 

Програмата во Македонија вклучува:

-т.н. посети на запознавање со локални културни организации (Лоја, Локомотива, Медиаартес, Мултимедија, Младински културен центар и др.)

-тркалезна маса за студентите и македонската јавност на тема: Македонската културна политика во перспектива на европската интеграција

-дебата: Локалната културна политика и поимите на „културно планирање“ и „креативен град“

-посета на културни настани

 

-предавања:

Франко Бјанкини:

-Урбани културни политики,

-Kреативни градови,

-Европските престолнини на културата и нивните ефекти врз локалниот развој

 

Рејмон Вебер: Глобализација и новите улоги на културните политики

 

Жан Пјер Деру: Културна соработка и вмрежување на европско ниво

 

Милена Драгиќевиќ Шешиќ: Етика на уметничкиот менаџмент

Програма - download
Фото галериja
evropskadiplomaposter