Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
anastasvangeli2

Анастас Вангели, Магистер на науки, Скопје, Република Македонија. Дипломирал на катедрата по политички студии на Правниот Факултет "Јустинијан Први" при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" од Скопје, во 2008. Магистрирал на катедрата по изучување на национализмот во Будимпешта во 2009, со тезата "Размислување за антиката. Размислувања за Грчко-македонскиот симболички конфликт околу наративите од античкото минато". Во моментов работи како истражувач во Центарот за истражување и креирање политики од Скопје. Има објавено написи во дневниот печат како и академски трудови. Онлајн ЦВ и листа со одбрани публикации може да најдете на <http://vuna.info/anastasCVeng.html>.