Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
diSTRUKTURAzaskoplje

диСТРУКТУРА, Зa улиците и за зградите, инсталација (цртеж, фотографија, мапа, видео), Ремонт галерија, фото: Борис Буриќ, 2016.

(диСТРУКТУРА) Милица Милиќевиќ и Милан Босниќ дипломирале и магистрирале на Факултетот за ликовни уметности во Белград на Отсекот за сликарство. Од 2005 година работат на заеднички проекти како уметнички пар под името диСТРУКТУРА. Во моментов живеат и работат во Балеград. Како диСТРУКТУРА изложувале на 30 самостојни изложби на преку 70 групни изложби во земјата и во странство. Нивната работа ја поддржале бројни фондации и институции, а добитници се и на стипендијата Полок- Краснер за 2015 година.