Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
SabinaGuzik

Бегалец, мигрант, турист: важното за менувањето на местата

Сабина Гузик

Самостоен културен менаџер, фотограф

sillentiomttrvn@gmail.com

 

Цел на овој труд е да ги претстави разновидните дефиниции и критериуми за миграциските процеси, транзициските искуства, кулурното наследство на малцинствата и можностите за култруна размена врз примерот на полско-македонските односи од доцните четириесетти години на дваесеттиот век до денес. Во педесеттите години на дваесеттиот век Полска стана засолниште за младите бегалци по граѓанската војна во Егејска Македонија. По катастрофалниот земјотрес во 1963 година, полски работници дојдоа во Скопје со план да го преуредат и одново да го изградат главниот град. Денес луѓето патуваат меѓу овие две земја поради различни причини од оние порано – од љубопитство, без да бидат присилени да ги напуштат своите домови.

Клучни зборови: Полска, Македонија, туризам, културно наследство, миграција

 

Сабина Гузик

Сабина Гузик е родена во Кросно, југоисточна Полска. Студирала традиционална и дигитална фотографија. Во 2011 година се преселила во Краков за да работи со театарот Гротеска и во невладини организации, организирајќи фестивали, настани на отворено, работилници, средби и дебати. Во 2015 година дипломирала културен менаџмент на Јагелонскиот Универзитет со тезата со наслов: Македонската Кула Вавилонска – мултикултурниот менаџмент во Република Македонија. Од септември 2016 година Сабина Гузик работи во амбасадата на Рпеублика Полска во Скопје.