Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
MelentieBIOArt

Феноменологија на дијаспоричните искуства – од телесните и

Дигиталните до биотехнолошките

Мелентие Пандиловски

директор на Уметничката галерија Riddoch и менаџер за развој на културата на градот Mount Gambier, Јужна Австралија

melentie@gmail.com

Преносот на податоци и био-технолошкиот развој ги трансформираа искуствата на просторностa и почувствуваното време. Овој ново создаден глобален феномен на простор-време ги инвертира стандардните поими на периферијата и центарот, доминирајќи така со дијаспоричните искуства. Спојувањето на информатичката технологија и биотехнологија имаат капацитет да ја изменат суштината на глобалните односи со пролиферацијата на меѓународните политики за интелектуалната сопственост, подемот на геномните бази на податоци, интеграцијата на биологија и информатика, стимулирајќи дебати во етичките, економските, политичките и културните сфери, истражени преку различни био-семиотички, феноменолошки и постструктуралистички перспективи.

Клучни зборови: био-технологија, дигитално, корпореално, дијаспорични искуства

Мелентие Пандиловски

Д-р Мелентие Пандиловски е директор на Уметничката галерија Riddoch и менаџер за развој на културата на градот Mount Gambier, Јужна Австралија.

Тој е теоретичар и историчар на уметноста, куратор и ликовен критичар. Тој претходно беше директор на Video Pool Media Arts Centre во Винипег, Канада (2011 - 2016); Директор на Истражувачкиот институт за визуелна култура на Институтот Евро-Балкан во Скопје, Македонија (2009-11); Директор на Experimental Art Foundation во Аделаида, Австралија (2003-2009) и Сорос Центарот за современи уметности во Скопје, Македонија (1998-2003). Тој бил куратор на над 150 изложби и организирано бројни симпозиуми, конференции и работилници, во Европа, Австралија и Канада.

Неговиот теориски интерес се истражување на врските помеѓу уметноста, културата, технологијата, идентитетот и свеста и тој има уредено и објавено голем број трудови на овие теми. Тој беше ко-уредник на “Marshall McLuhan &VilémFlusser Communication & Aesthetics Theories Revisited” (2015), консултант уредник на изданието на Artlink "Bio Art: Life in the Anthropocene" (2014); Уредник на Energy, Biopolitics, Resistance Strategies and Cultural Subversion (2012) и тн. Мелентие Пандииловски, исто така, има работено на повеќе проекти со меѓународни мрежи.