Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
YaneCalovskibyHristinaIvanovska

Престојот наспроти домот: Потрагата по бегството од себе

Јане Чаловски

Независен и ко-основач на проектниот простор Прес ту егзит

yanecalo@gmail.com

 

Текстот ја третира потребата за промислување на концептите „дома“, т.е. во место и „престојување“, т.е. во движење, во контекст на личната идентифкација со идејата за простор и потреба. За уметникот, можноста за повремено релоцирање, колку и да звучи парадоксално, се чини дека е од животно значење за останувањето вклучен во процесот на продлабочувањето на преиспитувањето на идејата на потеклото и посветеноста. Одтаму, текстот ја толкува токму таа веројатност, дека можноста да се биде подалеку од дома само докажува дека идејата за привремениот престој не е задолжително доказ, ниту резултат, на потрага, а дека истата е можна како последица на постојаното себе-прoнаоѓање.

Клучни зборови: дома, привремен престој, простор, движење, потекло

 

Јане Чаловски

Уметничката практика на Јане Чаловски (1973) е насочена кон експериментални идеи често ситуирани во конкретна специфичност на нова културна и политичка географија адресирајќи ја нецеловитоста и недостигот од наративи и историја. Објектите, цртежите, видеата и инсталациите на Чаловски често произлегуваат од неговото континуирано искуство во различни интернационални контексти и биле изложувани во Tate Britain (Лондон), The European Kunsthalle (Колоњ), Contemporary Art Center (Вилнус), Konshallen Brandts (Оденс), Kronika (Битом), Philadelphia Museum of Art, The Drawing Center (Њујорк) и други места. Тој исто така изложувал и повеќе биенални изложби како Венециското Биенале 2015 (заедно со Хрстина Иваноска), Манифеста 3 (Љубљана, 2000) и Манифеста 7 (Болзано, 2008). Јане Чаловски дипломирал на Академијата за ликовни уметности на Пенсилванија (Pennsylvania Academy of the Fine Arts, 1992/96) и Бенингтон колеџот (Bennington College,1996/97), постдипломски студии остварил во Центарот за современи уметности Китакјушу, Јапонија (CCA Kitakyushu, 1999/00) и Истражувачкиот постдипломски центар Академијата Јан ван Ајк, Мастрихт, Холандија (Jan van Eyk Academy, 2002/04); магистрирал на полето на Културна и медиумка продукција на Линкопингс универзитетот во Шведска (2010). Добитник е на пивеќе награди и резидентни грантови како Museums Quartier (Виена, 2014), ORTung Fellowship, (Салзбург, 2012), Her und Hin Fellowship, Allians Kulturstiftunг (Берлин, 2004), Pew Fellowship in the Arts (Philadelphia, 2001). Во 2004 година, заедно со уметничката Христина Иваноска ја основал уметничката и кураторска платформа press to exit project space. Живее и работи во Скопје. Неговото творештво го застапува галеријата Żak | Branicka во Берлин.