Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
IvayloDitcev

Мобилноста како ритуал, статус и идентитет

Ивајло Дичев, професор по културна антропологија на Универзитетот во Софија

ivayloditchev@gmail.com

Ако се изземе нуждата, да се биде мобилен стана статусен симбол во нашата современа култура. Да можеш да се скокаш од еден свет во друг, да патуваш, да се де-контекстуализираш и брзо да се ре-контектуализираш себеси се чини како важна одлика на новите елити. А другата крајност е се’ поголемата огорченост на оние кои избрале или биле присилени да изберат неподвижен начин на постоење.

Клучни зборови: мобилност, идентитет, ре/де-контекстуализација, елита

 

Ивајло Дичев

Ивајло Дичев е професор по културна антропологија на Универзитетот во Софија. Студирал во Франција и предавал на повеќе универзитети во Европа и САД. Го објавува Интернет списанието за културолошки студии СеминарБГ. Неговите истражувања се поврзани со политичката култура, медиумите и урбаните студии. Неговиот последен истражувачки проект се однесува на популарната култура и политиката. Меѓу другото, тој е автор на книга за миграцијата со наслов Желбата да се замине – правото да се насели, Софија, 2013 година. Дичев исто така објавувал и книжевни текстови и есеи.