Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
jasminamazgalieva

CV | Јасмина Мазгалиева                                          jmazgalieva@gmail.com
 

 

работно искуство

 

Практична работа

2009  Музеј за Југословенска Историја “ 25 Мај “ Белград  | Практикант

2008- Член на управен одбор во Завод и Музеј Струмица

2007  Заштита и промоција на културниот диверзитета, истражувачка дејност, општина Босилово

2007 Фолклорот и обичаите, предавач, општина Босилово

 

Дополнителни курсеви

 

2003 Западна Историографија на 19 век, Универзитет во Приштина, Косово

2004 Мит и Историографија: како увод ,Универзитет во Приштина, Косово

  

Семинари

 

2002 Хип – Хоп културата во Скопје, презентација на семинар за субкултура, Охрид, Македонија               

2003 Балканот како метафора, презентација на семинар, Скопје, Македонија

2004 Политичките и културните разлики на Балканот, презентација на семинар, Флорина, Грција

2004 Да ги надминеме границите – побргу напред, интернационална студенска недела, Темишвар, Романија

2005 Култури во дијалог, Обонро, Данска

2006 Потенцијална Европа, Прага, Република Чешка

 

Проекти

 

2008 – Нов – Стар музеј, работа на стална поставка, Музеј за Југословенска Историја – 25 Мај, Белград, претставник од Македонија

2008- Воспоставување на школска програма – за превенција од дрога и алкохол во Македонија, превентивен работник

2007 Форум во заедницата – комодератор на програма

2006 На патот кон предците, меѓуграничен проект, финансиран од Европска Агенција за Реконструкција, координатор на проект