Esperanzalogo1600px
item1b1a1 item1b1a1a item1c item1h2 item1h1b item1h1a2 item1h1a1a item1b1f1a1a1a2
item7
IrinakaramarovicphotobyPaulinoJimenez800

Повик за учество

Работилница со Ирина Карамарковиќ

„Дома е онаму каде што

во рамките на проектот „Од

16 септември 2016 година, Арт

 

Здружението на граѓани Есперанца –

Дома е онаму каде што

На свадбата на моите роднини

Уметноста е различност и уметниците

“Национализмот е мрачна, елементарна, непредвидлива сила од примордијална природа која му се заканува на уреденото спокојство на цивилизираниот живот.” - Парта Чатерџи

“Оној што мисли дека неговата татковина е прекрасна е нежен почетник; Оној што мисли дека секоја татковина е прекрасна е зрел човек; 
Оној што наоѓа дека цел свет е туѓина е совршен.” - Хуго од Свети Виктор

item3a1

Што е светска култура за нас?

Светската култура е отворен, разновиден, плурален, нехиерархизиран агрегат на културни практики, кои меѓусебно комуницираат преку структурирани или инцидентни, системски или програмски, хиерархизирани или субверзивни културни политики, економски случувања и општествени движења.

Завршна сметка

© by Paulino Jimenez

x600

Вирџинија Јурениене и Аиссте Урбониене од Катедрата за филозофија и културни студии, на  Факултетот за општествени науки од Каунас, при Универзитет во Вилниус, Литванија ја посетија Есперанца светскиот културен центар и се информираа за нашите активности

x2 x4
x1
Завршна сметка x600 x2 x4